BaduGI (b) vs. Yixiaotian (w)

September 26, 2020
Winner: Yixiaotian (by no-show)